Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- open
Ruth Bles

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Zie ook www.han.nl/aih of 
Voor inhoudelijke informatie:
Toine van Lieshout
E-mail: Toine.vanlieshout@han.nl
Tel: 0263658387

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Volg jij een technische, economische of zorgopleiding? Wil je alles weten over hoe sociale, technische en bouwkundige innovaties gezondheid kunnen ondersteunen en stimuleren? Werk mee aan onderzoeks- en ontwerpopdrachten van het lectoraat Architecture in Health bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bij het realiseren van leefomgevingen voor mensen met een zorgvraag komt veel meer kijken dan alleen techniek, bouwtekeningen en bouwprocedures; het gaat vooral om een zoektocht naar een integrale aanpak en innovatieve oplossingen voor het bevorderen van kwaliteit van leven van mensen. Dat maakt het tot een complex, multidisciplinair, mensgericht en bijzonder interessant vakgebied waarin duurzame samenwerking met partners uit meerdere sectoren een basisvereiste is. Door een methodische aanpak en multidisciplinair denken, het aandragen van slimme oplossingen, brede werk- en denkwijzen, word je in deze minor toegerust voor het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid, aan welzijn en zelfredzaamheid in onze samenleving.

Onderwerpen

De zorggerichte bouwwereld:

 • ouderenhuisvesting: van levensloopbestendig wonen, domotica tot kleinschalige woonzorgvoorzieningen
 • ziekenhuisbouw: van flexibele concepten tot duurzame materiaaloplossingen in de operatiekamer

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor staat het doen van onderzoek centraal als een middel om tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen. Je gaat bij de Minor ZorgGericht Bouwen specifieke kennis en vaardigheden ontwikkelen, die betrekking hebben op het doen van onderzoek naar de leefomgeving van mensen. Hierbij staat de relatie tussen mensen, techniek en gebouwen centraal.

Na het volgen van de Minor ZorgGericht Bouwen heb je specifieke kennis over het realiseren van leefomgevingen van mensen (eventueel met een zorgvraag). Je begrijpt dat deze kennis een multidisciplinair, vakgebiedoverstijgend karakter heeft. Je begrijpt het principe van een gebruikersgerichte probleemaanpak en begrijpt de betekenis hiervan voor ontwerp-, onderzoeks- en bedrijfsprocessen.

Je hebt daarnaast vaardigheden ontwikkeld die je in staat stellen om het definiëren en uitvoeren van een onderzoek te begrijpen. Je bent in staat om deze vaardigheden in te zetten voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek in een bouwkundige context.

Competenties

Bij het volgen van de Minor ZorgGericht Bouwen werk je aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Onderzoeken & analyseren
 • Planmatig en projectmatig werken
 • (Multi)disciplinair samenwerken
 • Rapporteren
 • Sturen professionele ontwikkeling


Afhankelijk van het onderzoek dat je gaat uitvoeren, kun je aanvullend hierop ook andere (vakgerelateerde) competenties ontwikkelen, bijvoorbeeld het ontwerpen en visualiseren van oplossingen/oplossingsrichtingen.
Om deze competenties optimaal te kunnen ontwikkelen wordt er een kritische houding en flexibili-teit van je verwacht.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt wanneer je jouw 3e jaar bijna hebt afgerond of aan je 4e jaar begint. Je volgt een zorggerichte / (para)medische opleiding (bijvoorbeeld hbo-verpleegkunde) of een economische of technische hbo-opleiding.

Voor technische studenten die meer willen weten over het gebruikers- en zorgperspectief Voor zorggerichte studenten die meer over het technische en ontwerpperspectief willen weten.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent minimaal gestart met je 3e jaar (eventuele uitzonderingen in overleg mogelijk)
 • Je hebt je propedeuse behaald
 • Je hebt je verkennende stage met succes afgerond

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Onderzoeksplan (inleiding, probleemveld m.b.v. literatuurstudie, onderzoeksvraag, onderzoeksmethode, planning)
 • Onderzoeksverslag  (onderzoeksplan, resultaten, analyse, conclusies, aanbevelingen)
 • Portfolio (reflectie op competenties en proces)
 • Mondelinge presentaties

Werkvormen

 • Onderzoeksproject (praktijkopdracht waarin je met studenten van verschillende opleidingen in een minoratelier samenwerkt)
 • Lezingen door interessante sprekers uit de zorg en bouw (zgn. Vitruviuslezingen)
 • Workshop Probleem- en vraagstelling
 • Workshop Onderzoeksterminologie
 • Workshop Brononderzoek
 • Workshop Doelgroepen
 • Workshop Rapporteren
 • Workshop Mindmapping
 • Bootcamp Onderzoek & Onderzoekend Ontwerp
 • Bootcamp Rapporteren
 • Bootcamp Visualiseren van een ontwerp: Indesign en Photoshop
 • Bootcamp Visualiseren van een ontwerp: 3D-tekenen
 • (Project gerelateerde) Excursies

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright