Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered

Wil je je aanmelden voor deze minor? Ga dan naar de pagina van Hogeschool Leiden.

 

Heb je vragen, neem dan contact op met
Meike Oosterwijk
E-mail: Meike.Oosterwijk@han.nl of
Anneloes Fickweiler
E-mail: fickweiler.a@hsleiden.nl 

Na afsluiting van de minor ontvang je een certificaat die gelijk staat aan de Basisopleiding Vrijeschoolonderwijs (BVO).

Vrije Schoolonderwijs, locatie HAN Nijmegen, aanmelden via Hogeschool Leiden.

 

Wil je onderwijs grotendeels zelf leren vormgeven, waarbij kinderen het uitgangspunt zijn? Wil je ook je persoonlijk leraarschap ontwikkelen op basis van betrokkenheid met en vertrouwen in kinderen? Wil je wellicht lesgeven op een vrijeschool en je certificaat al op zak hebben?

Kies dan voor deze minor! 

Voor een impressie van deze minor zie:

Je verdiept je in het vrijeschoolonderwijs, zowel in de lessen als tijdens de stage.  

Je leert onderwijs op een kunstzinnige manier onderwijzen en maakt kennis met de vertel- en ontwikkelstof behorend bij de verschillende leerjaren. Je leert hoe je zelf periodeonderwijs (of ochtendspel bij kleuters) ontwerpt. 

Je leert kiezen wat jij, als leerkracht, belangrijk vindt. Deze vrijheid vraagt moed en vertrouwen, vandaar dat je ook zelf op zoek gaat naar het werken met hart, hoofd en handen. 

Het uitgangspunt van de vrijeschool is dat het onderwijs in dienst staat van de persoonsvorming, zowel individueel als in relatie tot de maatschappij. Het gaat verder dan alleen goed leren lezen en rekenen en werkt vanuit doelen in plaats van een methode. De vrijeschool wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die volwaardig en creatief deel kunnen nemen aan de snel veranderende maatschappij. Het kind leert hierbij zijn eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.  

De aanpak is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, bestaande uit lichaam, ziel en geest.  
Het moedigt de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aan in creativiteit, inventiviteit, originaliteit en cognitie. 

Na afsluiting van de minor ontvang je een certificaat die gelijk staat aan de Basisopleiding Vrijeschoolonderwijs (BVO).

 

Wil je je aanmelden voor deze minor? Ga dan naar de pagina van Hogeschool Leiden.

Het ontwikkelen van eigen leraarschap als een vorm van sociaal kunstenaarschap.  

Subdoelen: 

 1. Kennismaken met de menskunde gebaseerd op de antroposofie- een start maken aan een innerlijke ontwikkelingsweg. 

 2. Zelfstandig een periode of een ochtendspel (kleuterklas) kunnen maken (en daarin dus zelfstandig lessen kunnen ontwerpen, vanuit de verbinding met de menskunde) die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. 

 3. Zicht krijgen op vrij spelend leren. 

 4. Leren kijken naar de kinderen vanuit de menskunde. Het proces van de kinderbespreking leren doorlopen.  

 5. Eigen vaardigheid ontwikkelen op het gebied van de kunstvakken schilderen, vormtekenen, boetseren, euritmie, vertellen, (textiele) handvaardigheid en muziek. 

 6. Het aanleggen van een inspiratiemap van vrijeschool-werkvormen. 

 7. Het leren ontwerpen, plannen, uitvoeren en verslag leggen van een eigen onderwijs-ontwikkelproject.

De minor is geschikt voor reguliere voltijd PABO studenten en studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen die zich willen verdiepen in het vrijeschoolonderwijs.

 

Wil je je aanmelden voor deze minor? Ga dan naar de pagina van Hogeschool Leiden.

Er wordt in deze minor ontwikkelings- en procesgericht getoetst door middel van vier toetsen:  

 • Paper over een menskundig onderwerp 
 • Stageportfolio 
 • Portfolio op werkvormen 
 • Eindpresentatie 

Herkansingsmogelijkheden: Ja

De minor is opgedeeld in twee blokken:  

 • de eerste helft betreft ca. 12 contacturen en twee stagedagen. 
 • De tweede helft betreft ca. 6 contacturen en drie stagedagen. 

Ook zullen er drie volledige stageweken in het programma opgenomen worden. 

 

Wil je je aanmelden voor deze minor? Ga dan naar de pagina van Hogeschool Leiden.

Dit is de verplichte literatuur voor de minor: 

 • Menskunde, pedagogiek en gemeenschapsvorming. Auteur: Joop van Dam.  
 • Zin in het leraarschap? Auteur: Christof Wiechert.  
 • Inleiding in de Vrijeschool Pedagogiek. Auteur: Jarla Geerts.  
 • Syllabus vertelstof. Auteur: Manjo Joosten.  
 • Reader Kinderwaarneming. Auteur: Vrijeschool Pabo.  
 • Kinderbesprekingen. Auteur: A. van der Meij.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright