Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Nicole Schubert

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Nicole Schubert
E-mail: Nicole.Schubert@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leren voor het leven – spiritualiteit, religie en filosofie als inspiratiebronnen voor mens-en maatschappijgerelateerde beroepen. Deze HANminor biedt verdieping door achter de dingen te kijken.

Wat is zin en wat onzin? Ben je op zoek naar bezieling en inspiratie? En ga jij vragen naar levensweg en levenscrises, naar God en de wereld niet uit de weg? Wil je inhoudelijk en praktisch verdiepen? Dan is de minor Leren voor het leven van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

De minor Leren voor het leven geeft je vak een extra dimensie en verrijkt jou als persoon. Voorbij het gewoontegetrouwe handelen van alledag zoeken we verdieping door achter de dingen te kijken. Dit doen we vanuit de aandachtsgebieden religie, praktische filosofie en spiritualiteit & zingeving. Leren voor het leven is een minor waar Bildung en levenskunst concreet worden!

In een mens- of maatschappijgerelateerd beroep kom je immers in contact met het leven in al zijn facetten:

·         (Kinder)vragen die jouw zeker weten voorbij gaan

·         Ontmoetingen in de veelkleurige en pluriforme samenleving

·         Vreugde en verdriet, verwondering en verlangen

·         Behoefte aan zingeving en levensverdieping

Om hiermee om te gaan heb je veerkracht nodig, ben je een ‘mensenwerker

 • Je verdiept jouw kennis en persoonlijkheid.
 • Je ontwikkelt levenskunst en praktische toepassingsmogelijkheden voor je beroep.
 • Je verlegt je grenzen in onderzoek, veldverkenningen of stage.
 • Je voert filosofische gesprekken met bijv. kinderen, jongeren en teams.
 • Je verdiept je inzicht in jezelf en anderen en je kijk op het leven.
 • Je ondersteunt mensen bij moeilijke momenten (zoals verlies en rouw) in hun leven.
 • Je ontdekt en verdiept je in spiritualiteit & zingeving.
 • Je verstaat (religieuze) tradities. Je hanteert deze als inspiratiebron, maar stelt ook kritische vragen.
 • Je verdiept je in de pluriforme samenleving en welke vragen dit oproept mbt fundamentalisme en pluralisme.

 

Binnen de 4 onderwijseenheden van Leren voor het leven werken studenten aan de volgende competenties:

 • Intrapersoonlijk competent (persoonlijke innerlijke ontwikkeling, vragen durven stellen, eigen kwetsbaarheden onder ogen kunnen zien, je grenzen durven verleggen, e.d.)
 • Interpersoonlijk competent (begeleiden, oordeel uitstellen, gesprekshouding)
 • Competent in reflectie en professionele ontwikkeling
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent (inhoudelijke kennis, onderzoeksvaardigheden, presenteren, activiteiten ontwerpen en leiden)
 • Samenwerken met de omgeving

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding of je beroepsprofiel of dit verrijkt. En als hij van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

·         Studenten van alle opleidingen zijn welkom

·         Studenten die een Lerarenopleiding volgen

·         Studenten van de Pabo

·         Studenten van de opleiding Pedagogiek

·         Studenten van overige sociale, therapeutische, educatieve en psychologische studies

·         Studenten van Personeel en Arbeid en aanverwante opleidingen

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je staat open voor inspiratie uit (andere) religies en culturen
 • Je bent nieuwsgierig naar belangrijke basisideeën van de Westerse filosofie
 • Je bent in staat om je theoretisch te verdiepen op niveau 3 (eindniveau hbo)
 • Je bent bereid creatief, analytisch en methodisch te denken en te handelen of je hierin te ontwikkelen
 • Je kunt op jezelf reflecteren en zelfonderzoek doen
 • Je hebt communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
 • Je bent in het bezit van de propedeuse en hebt geen noemenswaardige studieachterstand die een focus op de minor in de weg zou staan.
 • Je hebt naast de verplichte lesdag (je aanwezigheid en participatie bij de bijeenkomsten is van cruciaal belang) voldoende tijd en gelegenheid om te werken aan studie, ‘bezinking’ en actieve verwerking van de opdrachten.

Goed om te weten

 • De vier onderwijseenheden van de minor kunnen ook los of in combinatie met een andere minor gevolgd worden.
 • Bij onderwijseenheid 4 verdiep je je in levenskunst. Naast litertuurstudie doe je dat ook middels een ontwerp- of praktijkopdracht of een stage. Deze eventuele stage kan in het verlengde van je major liggen maar kan ook een nieuw terrein beslaan. Je wordt begeleid bij je keuze.
 • Oudstudenten waarderen de minor hoog. Ze merken op hoe sterk hij op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling doorwerkt. Dit vraagt echt commitment en een studieuze houding van de deelnemers.

In het voorjaar kan de minor gecombineerd worden met een studiereis naar Turkije of Marokko die de faculteit HAN educatie aanbiedt.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Eindassessment (eindverslagen en performance-assessment)
 • Kennis delen (workshop, presentatie of referaat verzorgen)

Tijdens de minor werk je aan praktische en theoretische tussenopdrachten. Je bestudeert gedurende het semester zelfstandig de verdiepende teksten en hebt veel uitwisseling in de groep. Je leert van en met elkaar en sluit de minor af door individueel en gezamenlijk opgedane kennis en ervaringen te delen.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor lesdag is op woensdag van 9u tot 17.00u. Daarnaast besteed je gemiddeld 3 dagen per week aan minorinhouden, opdrachten en eventueel stageactiviteiten. Deeltijdstudenten kunnen in overleg met de docenten kijken of zij onderwijseenheid 4 aan hun werk- en gezinstaken verbinden. In deze minor zitten vol- en deeltijdstudenten in één groep. Daar hebben we zeer goede ervaringen mee gemaakt: leren van en met elkaar. 

Werkvormen

 • Thematisch onderwijs
 • Werkbijeenkomsten en hoorcolleges
 • Creatieve benaderingen
 • Intervisiegesprekken
 • Veldverkenning, onderzoek of – naar wens – een stage
 • Mogelijkheid tot deelname aan retraitedagen

 

Verplicht:

Gaarder,J.(1994). De wereld van Sophie. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet.

Readers, aan te schaffen via de HAN.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright