Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Anne van Duuren

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Anne van Buuren
E-mail: anne.vanbuuren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Op de meeste VMBO-scholen staat Mens en Maatschappij als apart vak op het rooster. Maar hoe breng je als docent samenhang aan tussen vakken, als je niet in alle vakken bent opgeleid? En waarom is vakoverstijgend werken zo belangrijk voor deze groep leerlingen? In deze minor ontwikkel je een visie op het leergebied M&M, leer je de basisbeginselen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of economie en leer je vakoverstijgend werken. Het is ook mogelijk om je op het MBO en burgerschap te richten of op Havo/VWO waar docenten ook vakoverstijgend moeten kunnen werken, bijvoorbeeld in projecten.
Vakoverstijgend werken binnen Mens en Maatschappij wordt met name in de onderbouw van het VMBO gedaan. Tijdens deze minor ga je deze doelgroep van dichtbij observeren en bestuderen. Wat heeft een VMBO-leerling nodig? Hoe sluit je aan bij diens belevingswereld? Hoe speel je in op verschillende niveaus?

Je wordt ingewijd in de vakdidactiek en basiskennis van de andere vakken uit het leergebied, die niet jouw eigen hoofdvak zijn. Hierna ga je met je nieuwe kennis en in samenwerking met andere studenten een vakoverstijgend project ontwikkelen speciaal voor VMBO-leerlingen. Veel lokale onderwerpen lenen zich voor een vakoverstijgende benadering. Denk bijvoorbeeld aan de mijnstreek in Limburg, een project vanuit de ideeën van GeoFuture of een actueel thema als vluchtelingen of de microkredieten van koningin Maxima. Docenten in het werkveld staan te springen om mooie creatieve projecten speciaal gericht op VMBO-leerlingen. Zij willen dan ook graag met jullie samenwerken. Tijdens een stage op het VMBO ga je het project uitvoeren en evalueren. Tot slot worden alle projecten en ervaringen gedeeld met docenten uit de praktijk.

Jij bent aan het eind expert op het gebied van VMBO-leerlingen, M&M en projectontwikkelaar en hebt een streepje voor tijdens je sollicitatie.

Welke onderwerpen komen aan bod:

 • De VMBO-leerling; niveau, behoeften, belevingswereld
 • Vakinhoudelijke en vakdidactische principes van aardrijkskunde, economie en/of geschiedenis
 • Verdieping van kennis zelf gekozen onderwerp
 • Ontwerpprincipes van vakoverstijgend werken
 • Ontwikkelen van een eigen visie op vakoverstijgend werken en het leergebied Mens en Maatschappij
 • Optie: sociaal veldwerk
 • Optie: studiereis naar Marokko of Turkije

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in semester 2 aangeboden.

 

De kandidaat kan:

 1. Een eigen visie vormen op vakoverstijgend werken en uitleggen welke voordelen en nadelen er zijn van vakoverstijgend werken.
 2. Kan zichzelf vragen stellen en een eigen weg vinden tot antwoord om uiteindelijk tot het gestelde eindproduct te komen.
 3. Zich een beeld vormen van de belevingswereld van de puber  in het vmbo of mbo en hierbij aansluiten bij de ontwikkeling van zijn onderwijs;
 4. De structuur van het VMBO- of MBO-onderwijs beschrijven en zich beelden vormen hoe de ideale VMBO- of MBO-school eruit ziet;
 5. De verschillen tussen de stromen binnen het VMBO benoemen en hebben ervaren welk type leerling hierin vertoeft.
 6. Aangeven hoe het leren van de leerling zich voltrekt en wat het belang van samenhang hierin is;
 7. Taalgericht vakonderwijs en differentiatie in zijn thematisch onderwijs integreren;
 8. Omgaan met weerstanden en conflicten;
 9. Methoden van mens en maatschappij en burgerschap analyseren en vergelijken;
 10. Verschillende onderwijssystemen met elkaar vergelijken;
 11. Verschillende ontwerpprincipes hanteren.
 12. De eindtermen van de verschillende vakinhouden van het leergebied Mens & Maatschappij benoemen;
 13. Vakoverstijgend onderwijs vormgeven voor VMBO-of MBO-leerlingen die verder gaan dan de bestaande methodes. De student geeft hiermee aan dat hij de eindtermen beheerst en door middel van verschillende ontwerpprincipes kan toepassen;
 14. De vakinhoudelijke en vakdidactische principes van andere vakgebieden toepassen.
 15. Ervaringen van schoolbezoeken, gesprekken met docenten en andere betrokken concreet toepassen op een eigen casus om een vorm van vakoverstijgend onderwijs uit te voeren en te implementeren en te evalueren;

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten lerarenopleiding 2e graads, met name geschiedenis, aardrijkskunde en economie
 • PABO-studenten met interesse voor werken in het vmbo
 • Andere studierichtingen in overleg: neem contact op

Voorwaarden voor deelname
Voorwaardelijke kwaliteiten: Interesse in VMBO-leerling of MBO-student, creatief, innovatief, over de vakgrenzen heen durven kijken, kartrekker kunnen en willen zijn.

Goed om te weten
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om te bespreken wat je wensen en verwachtingen zijn.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deeltentamen: deeltaak Oriënterende stage en deeltaak de leerling en het VMBO De student beheerst de volgende doelen, hij kan:

 1. Zich een beeld vormen van de belevingswereld van de puber  en hierbij aansluiten bij de ontwikkeling van zijn onderwijs;
 2. De structuur van het vmbo- of mbo-onderwijs beschrijven en zich beelden vormen hoe de ideale vmbo- of mboschool eruit ziet;
 3. De verschillen tussen de stromen binnen het vmbo of mbo  benoemen en hebben ervaren welk type leerling hierin vertoeft
 4. Aangeven hoe het leren van de leerling zich voltrekt en wat het belang van samenhang hierin is;
 5. Taalgericht vakonderwijs en differentiatie in zijn thematisch onderwijs integreren

Deeltentamen; tentamen orientatie op het vak De student beheerst de volgende doelen, hij kan:            

 1.  De vakinhoudelijke en vakdidactische principes van andere vakinhouden toepassen: geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie

Deeltentamen; leertaak ontwerp en uitvoering van een vakoverstijgend thema De student beheerst de volgende doelen, hij kan:

 1. Methoden van mens en maatschappij analyseren en vergelijken
 2. Verschillende ontwerpprincipes hanteren
 3. De eindtermen van verschillende vakinhouden van het leergebied mens en Maatschappij benoemen
 4. Vakoverstijgend onderwijs vormgeven voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten die verder gaan dan de bestaande methodes. De student geeft hiermee aan dat hij de eindtermen beheerst en door middel van verschillende ontwerpprincipes kan toepassen

Deeltentamen: Verdieping

1. Verdiepend onderzoek ter voorbereiding op ontwikkeling van een project waarin samenhang wordt aangebracht tussen de Mens- en maatschappijvakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

 

Deeltentamen; leertaak ontwikkeling visie op vakoverstijgend onderwijs. De student beheerst de volgende doelen, hij kan:

 1. Een visie op leergebied mens en maatschappij formuleren.
 2. Verschillende onderwijssystemen met elkaar vergelijken
 3. Ervaringen van schoolbezoeken, gesprekken met docenten en andere betrokkenen concreet toepassen op een eigen casus om een vorm van vakoverstijgend onderwijs uit te voeren en te implementeren en te evalueren.

Binnen de minor bestaan enkele verplichte en enkele keuzemodules zodat de minor zo goed mogelijk past bij de eigen leerbehoefte van de deelnemer. Het is ook mogelijk om modules te volgen vanuit andere minoren. Neem in dat geval contact op met Anne van Duuren.

 

Studenten zijn beschikbaar voor onderwijs en andere activiteiten van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur).

Werkvormen

 • Oriënterende stage in het VMBO, MBO of H/V  om de belevingswereld van leerlingen te onderzoeken
 • Colleges en workshops Mens en Maatschappij
 • Schrijven van en visiedocument Mens en Maatschappij
 • Excursies/veldwerk om good practices in Nederlandte bestuderen
 • Stage waarin een vakoverstijgend project wordt uitgevoerd
 • Kennisdeling met professionals uit de praktijk

Volgt bij keuze minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright