Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- open
Mariette van Hees

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Mariëtte van Hees
E-mail: Mariëtte van Hees
Tel: 0655291237

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Coachen van medewerkers in zorg en welzijn van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) bekwaamt de student zich in individuele- en teamcoaching van medewerkers en betrokkenen (vrijwilligers, mantelzorgers, etc.) in een organisatie zoals in de zorg- en welzijnssector of educatie.

Door deze minor op niveau 3 worden kennis en vaardigheden van de hulp-, dienstverlener en docent uitgebreid met specifieke coachvaardigheden. Uitgaande van de actuele ontwikkelingen in de verschillende beroepscontexten wordt in de minor gewerkt met nationale en internationale principes van coaching (ICF: https://coachfederation.org/core-competencies). Er worden gespreksvaardigheden geoefend volgens verschillende technieken, modellen en theorieën.

Daarnaast gaat de student in de praktijk aan de slag met individuele- en teamcoaching waarbij aan de hand van videomateriaal terugkoppeling in de les plaatsvindt. Met de vraag- en ervaringsgerichte aanpak wordt het zelfstandig, zelfsturend en professioneel functioneren van medewerkers, stagiaires, mantelzorgers en andere betrokkenen op een hoger niveau gebracht. Op deze wijze wordt aangesloten bij de eisen die gesteld worden aan de huidige beroepscontext waarbij een coachende begeleidings- of leiderschapsstijl centraal staat.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod in theorie en in de trainingen

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Actuele ontwikkelingen
 • Theoretisch modellen m.b.t. communicatie, organisatie-ontwikkeling, psychologie, sociologie, zoals: NLP, RET, leiderschapsstijlen, Interculturele coachvaardigheden, systemisch werken, Transactionele Analyse, psychoanalyse, krachtenveldanalyse, teamdoelmatigheidsmodel, functionele teamanalyse, etc.
 • Creatieve interventies
 • Diverse stijlen van coaching

 

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor leer je:

 • een individueel coachingstraject te plannen, uit te voeren en verdiepende gesprekken te houden met behulp van verschillende communicatietechnieken
 • een adviesplan uit te brengen m.b.t teamcoaching (hiervoor doe je een klein behoefte onderzoek)
 • hoe je een team coacht
 • een eigen stijl van coachen te ontwikkelen
 • creatieve werkvormen in te zetten bij coaching
 • een coachende houding in je beroep in het algemeen

 

Competenties

 • Coachen van medewerkers
 • Eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen
 • Ontwikkeling en profilering van het beroep
 • Inzetten van creatieve interventies in de beroepsuitoefening

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Duaal/deeltijd studenten van HAN en studenten buiten de HAN die een studie volgen gericht op de zorg- en welzijnssector of educatie. Deze minor is ook interessant voor studenten die met betrekking tot hun leiderschapsstijl coachende vaardigheden en verdiepende gesprekstechnieken willen ontwikkelen.
 • De student bevindt zich in de eindfase van zijn studie en voldoet aan de instapcriteria

Voorwaarden voor deelname

 • De student volgt deeltijd/duaal onderwijs en heeft minimaal 20 uur per week relevant werk 
 • De student beschikt aantoonbaar op niveau 2 over gespreksvaardigheden en kennis van groepsdynamica.
 • De student beschikt over elementaire vaardigheden in taak- en procesgerichte begeleiding.
 • De student heeft niveau 2 van de major volledig afgerond en heeft van niveau 3 minimaal 30 studiepunten behaald.
 • De student heeft de mogelijkheid om een medewerker in een organisatie te coachen; deze persoon dient minimaal MBO-niveau te bezitten.

Goed om te weten

Je schrijft een korte motivatie bij inschrijving 

Afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden eerst bespreken met de minor coördinator.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets over de verplichte literatuur
 • Individueel Coachplan ontwerpen
 • Onderzoek en adviesplan Teamcoaching
 • Toetsing coachvaardigheden in een handelingstoets
 • Individueel assessment waarin de ontwikkeling gedurende de minor wordt verantwoord aan de hand van de uitvoering van het individuele coachtraject en de teamcoaching

De lesdag is op donderdag. De andere dagen worden ingevuld door praktijk en zelfstudie. Gerekend kan worden op 20 uur studie (inclusief de lesdag) en 20 uur praktijk.

Werkvormen

 • Conceptuele lessen
 • Werkcolleges
 • Training
 • Praktijkopdrachten

 

De volgende literatuur wordt gebruikt:

Verplichte boeken

 • Hoefsloot, R.F. (2015). Kunstzinnig Dynamisch Coachen. Een methode om creatief en kunstzinnig te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Amsterdam: Uitgeverij Schors.
 • Lingsma, M. (2018). Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen.
 • Lingsma, M., Bolung, M. & Brabander, R. de. (2018). Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag. Soest: Nelissen. 
 • Van der Pol, G.M. (2013). Coachen als professie. Fundamenten voor begeleiding naar heelheid. Amsterdam: Boom/Nelissen (extra materiaal: http://www.coachenalsprofessie.nl/ ) 
 • Verhoeven, W. (2003). De dynamiek van coaching. Nelissen Soest

Daarnaast zijn er een aantal verplichte artikelen verkrijgbaar via de docent.

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright