Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Hans Bennink

Door de praktische opzet is deze minor een goede voorbereiding op de afstudeeropdracht.

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Hans Bennink
E-mail: Hans.Bennink@han.nl
Tel: 06 22664348

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

De minor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt je de mogelijkheid je te bekwamen als adviseur ten behoeve van de organisaties die (meer) aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen willen doen.

Veel organisaties willen graag duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en diensten verlenen. Ze willen verantwoordelijkheden dragen (bijvoorbeeld door de negatieve externe effecten van ondernemen en organiseren tegen te gaan) en nieuwe verantwoordelijkheden aangaan (bijvoorbeeld door actief mee te denken over de samenleving van de toekomst op een leefbare planeet). Dat klinkt enerzijds idealistisch en is anderzijds bijzonder praktisch, doordat in veel organisaties de mogelijkheden voor DMVO binnen handbereik liggen. Om dit concreet te realiseren is soms hulp nodig. De minor DMVO bereidt je erop voor om daar actief bij te helpen.

Onderwerpen :

1. Sociaal-maatschappelijk (onder meer)

* ethisch verantwoorde innovatie van producten, diensten en belevingen

* investeren in zowel duurzame klantrelaties als duurzame arbeidsrelaties

* werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

* aandacht voor arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden

* positief vormgeven aan diversiteit op de werkplek

* aandacht voor mensenrechten en kinderarbeid

* investeren in de samenleving door projecten, zoals Vitesse GOALS, een activiteit die kinderen (in achterstandsbuurten) helpt met verbeteren van hun leefstijl

* juridisch compliant ondernemen, produceren en diensten verlenen; stimuleren van integere bedrijfsvoering door transparantie

* het aanbieden van stageplaatsen en werkervaringsplekken en hulp bieden aan startende ondernemers

* sponsoring van nationale, regionale of lokale sport- en andere verenigingen

 

2. Milieu en economie (onder meer)

* het voeren van een duurzaam inkoopbeleid

* ontwerpen van groene producten en diensten

* hergebruik en recycling van materiaal, onderdelen, afval meubilair, apparatuur (circulaire economie)

*gebruik maken van 'groene' bouwtechnieken, 'groene stroom' autopark

*energiezuinige maatregelen wat betreft water en elektriciteit

* vermindering papierverbruik / kritisch gebruik van chemicaliën

Eindtermen:

  • je kunt een bestaande DMVO-praktijk kritisch analyseren in termen van doelen en gerealiseerde effecten
  • je laat zien dat je DMVO vraagstukken kunt analyseren op zowel proces-, keten- als systeemniveau (waar mogelijk gebaseerd op de door de HAN ontwikkelde DOSIT-methodiek)
  • je hebt een DMVO-opdracht in een gastorganisatie uitgevoerd door onderzoek te doen, speerpunten te formuleren en een implementatievoorstel te maken (gebaseerd op de inzichten ontleend aan methoden van projectmatig werken)
  • je kunt de theorie over morele klimaten in organisaties vertalen in een passende onderzoeksopzet en de uitkomsten van dat onderzoek gebruiken bij het maken van implementatieplannen, inbegrepen een ‘code of conduct’
  • je kunt de complexe materie op DMVO-gebied op inspirerende wijze overdragen op de diverse stakeholders van de gastorganisatie.

 

Competenties :

* Acquireren en contracteren

* Analyseren

* Luisteren

* Onderzoeken

* Weerstanden herkennen en omzetten in  veranderbereidheid 

* Argumenteren

* Zelfinzicht

* Reflecteren

* Plannen en organiseren

* Evalueren

* Inspirerend adviseren, presenteren, rapporteren

* Integriteit

* Samenwerken

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie:

De minor is bedoeld voor een brede doelgroep: studenten van uiteenlopende studierichtingen, die zorg willen dragen voor een betere toekomst door organisaties te helpen bij het realiseren van hún aandeel daaraan.

Voorwaarden voor deelname:

* Minimaal 150 EC's behaald (bij voorkeur beroepsvoorbereidende stage afgerond), waarbij het speciaal gaat om eerder professioneel in een organisatie te hebben geparticipeerd en gedemonstreerd te hebben over onderzoeks- en adviesvaardigheden te beschikken.

* Interesse in vraagstukken van duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren met het oog op een leefbare toekomst en basale kennis van vraagstukken van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijkheden ondernemen.  

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze :

* Schriftelijke toets (individueel)

* Evaluatierapport DMVO-praktijk (individueel)

* DMVO-scans gastorganisatie/MCQ diagnose (groep)

* DMVO-adviesrapportage inclusief implementatieplan   (groep)

* Presentatie (groep)

* Reflectieverslag (individueel)

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als blok in een semester aangeboden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Aangezien een deel van de minor bestaat uit praktijkopdrachten met een adviesteam in een gastorganisatie, worden de lessen zoveel mogelijk gecomprimeerd op twee lesdagen. Bij het uitvoeren van de praktijkopdracht wordt op consultatiebasis begeleiding gegeven.

Werkvormen

* Onderzoek naar een bestaande DMVO praktijk

* Praktijkoriëntatie in een (gast)organisatie met een adviesteam van 2-3 studenten

* Lessen en werkconferenties waar het maken van DMVO scans wordt geoefend

* Trainingen adviesvaardigheden en implementeren

* Consultatie

 

 

 

 

Nader te bepalen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright