Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- gesloten (vol)
Marieke Brok, Jacomijn Renken

Voor inhoudelijke informatie:
Jacomijn Renken en/of Marieke Brok

Email;
minor.socialepsychiatrie-voltijd@han.nl

Mocht je als deeltijdstudent willen deelnemen, neem contact op met Deeltijd.HBOV@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hoe kun je cliënten met complexe psychische problemen het beste begeleiden? Hoe zorg je ervoor dat je aansluit bij de hulpvraag van jouw cliënt? En hoe weet je wanneer je welke gesprekstechnieken en interventies het beste in kunt zetten?

Als dit vragen zijn waarop jij graag antwoord zou willen krijgen in een minor, dan is de minor sociale psychiatrie iets voor jou!

De minor sociale psychiatrie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bereidt je voor op het werken in de sociaal psychiatrische hulpverlening. Je leert te kijken naar de cliënten met hun problemen én mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven. Deze minor benadert psychiatrie vooral vanuit sociaal en maatschappelijk perspectief: hoe komt het dat mensen uit evenwicht raken en wat is er voor nodig om dit evenwicht te herstellen? Het accent ligt op herstel en mogelijkheden van de cliënt en het ontwikkelen van jouw eigen vaardigheden om deze hulpverlening te bieden. In de minor ga je, samen met studenten van verschillende opleidingen, aan de slag met diverse werkvormen. Er zijn werkgroepen waarin theorie wordt uitgelegd over ziektebeelden, interventies of behandelmethoden. In  vaardigheidstrainingen gaan jullie zelf oefenen met gespreksvaardigheden en het inzetten van de geleerde interventies (bijvoorbeeld een signaleringsplan). Tot slot zijn er gastlessen van experts uit het werkveld en zelfstudie-opdrachten. Een deel van de opdrachten doe je samen met je multidisciplinaire team. Om de minor zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw persoonlijke leerdoelen, is er ruimte voor een open project.

In deze informatiefilm vertelt een docent over de inhoud van deze minor.

Mocht je als deeltijdstudent willen deelnemen, neem contact op met Deeltijd.HBOV@han.nl 

In de minor komen verschillende thema’s en onderwerpen aan bod, allemaal gelinkt aan hulpverlening in de sociale psychiatrie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan systemisch werken, rehabilitatiegericht handelen en het voeren van een intakegesprek. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende ziektebeelden zoals bijvoorbeeld verslaving, psychose en persoonlijkheidsstoornissen, maar kijken we ook naar de beste manier om cliënten te begeleiden als er sprake is van meerdere ziektebeelden en problemen tegelijkertijd. Welke hulp is het best passend bij een cliënt met een licht verstandelijke beperking en verslaving? Hoe kun je contact leggen met een cliënt die psychotisch is en uit huis gezet dreigt te worden? Met dit soort vragen gaan we aan de slag. Er is ook aandacht voor de acute psychiatrie en crisisinterventie, waarbij geoefend wordt met het voeren van gesprekken in acute situaties en jullie leren hoe je om kunt gaan met cliënten waarbij sprake is van suïcidaal gedrag of agressie. Hierbij gaan we in kleine groepen aan de slag, waarin jullie veel kans krijgen om zelf te oefenen met simulatiecliënten en medestudenten. Zo kun je tijdens de minor jouw eigen kwaliteiten in dit werk ontdekken en je verder ontwikkelen als professional in de GGZ. In de minor is tot slot ruimte voor gastlessen van collega’s in het werkveld en ervaringsdeskundigen, maar ook voor gastlessen van studenten of onderwijs op verzoek van jullie. Samen bepalen we, naast de basis van de minor, waar jullie leerbehoefte ligt.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet te veel overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bijzonder geschikt voor studenten 3e of 4e jaar in de gezondheids- of welzijnssector, bij voorkeur met stage-ervaring (liefst binnen de GGZ of het sociaal werk).

De minor is toegankelijk voor studenten van verschillende studierichtingen binnen de hulpverlening die zich richten op cliëntencontact (cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek). Denk hierbij onder andere aan verpleegkunde, social work, vaktherapie, toegepaste psychologie of pedagogiek. Je wordt als student geacht zelf de verbinding te leggen tussen de eigen beroepscompetenties en de specifiek voor deze minor geldende competenties. Volg je een andere opleiding dan hier genoemd maar heb je toch interesse in deze minor? Stuur dan een mailtje naar de minorverantwoordelijke, zij kijkt met je mee of deze minor geschikt is voor jou.

Voorwaarden voor deelname

Het heeft meerwaarde als je al enige stage- of werkervaring hebt met cliënten met psychiatrische en/of (psycho)sociale problematiek. Deze praktijkervaring zal ingezet worden in de lessen.

 

De toetsing van de minor bestaat uit:

  1. Sociaal-psychiatrische intake: voor deze toets voer je een intakegesprek met een systeem dat je opneemt op video. Op basis van jouw intakegesprek schrijf je een intakeverslag met een behandelvoorstel. Dit verslag lever je, samen met een reflectieverslag, in voor de toets.
  2. Portfolio met mondeling eindassessment: gedurende de minor zijn er verschillende portfolio-opdrachten die je individueel of samen met je multidisciplinaire team gaat uitvoeren. Soms zijn het opdrachten waarbij je de behandelde theorie gaat toepassen in de praktijk, soms zijn het verdiepende theoretische opdrachten of wordt juist gevraagd om meningsvorming. Al deze opdrachten vormen, samen met jouw persoonlijke ontwikkelplan voor de minor en de uitwerking van je open project, jouw portfolio. Dit portfolio lever je aan het einde van de minor in. In het mondeling eindassessment staan jouw visie op het sociaal psychiatrisch gedachtengoed, de vertaling van theorie naar de beroepspraktijk en jouw doorgemaakte ontwikkeling als hulpverlener centraal.

Er zijn drie lesdagen. Ruim voor de start van de minor informeert de minorcoördinator je over welke dagen van de week je beschikbaar moet zijn voor de lessen binnen de HAN. Op de lesvrije dagen is er ruimte om te werken aan zelfstudie-opdrachten, stage/vrijwilligerswerk of projectwerk.

In de minor wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten studiemateriaal: artikelen, studieboeken, documentaires en internetbronnen. Een aantal boeken die onder andere gebruikt worden in de minor zijn:

Van Kerkhof, A. J. F. M., & Van Luyn, A. J. F. M. (Reds.) (2010). Suïcidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Deth, R. (2019). Psychiatrie: Van diagnose tot behandeling (6e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Mameren-Broers, S. (Red.) (2018). Systeemgericht werken in sociale beroepen. Amsterdam: Boom.

Ruim voor de start van de minor zal de minorverantwoordelijke je informeren over de aan te schaffen literatuur voor de minor. Je kunt er rekening mee houden dat er gebruik gemaakt wordt van twee tot drie studieboeken die aangeschaft dienen te worden.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright