Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Judith Slabbers

Voor inhoudelijke informatie:
Judith Slabbers
E-mail: Judith Slabbers
Tel: +31655500221

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Durf jij het echte experiment aan om op je werk- of stage plek samen met cliënten hun hulpvraag te verhelderen en vervolgens geschikte zorgtechnologische oplossingen te zoeken, kiezen en testen?

De HAN biedt je de kans!

De maatschappij verandert: we worden ouder, we willen langer zelfstandig blijven wonen en nieuwe technologische (ICT-)toepassingen doen hun intrede. De complexiteit van zorgvragen en de kosten van de gezondheidszorg en welzijn nemen zodanig toe dat we keuzes moeten maken.

Voor de professionals in Gezondheidszorg en Welzijn is het van groot belang dat zij zichzelf oriënteren op technologische mogelijkheden om de eigen regie van cliënten te bevorderen, sociale netwerken te versterken, (preventief) gezondheid te bevorderen en cliënten op afstand door professionals of direct d.m.v. zorgtechnologie te begeleiden bij gezondheids- en/of welzijnsproblemen. Ook verwacht men met behulp van technologie de zorg betaalbaar te houden en professionals en mantelzorgers te ontlasten bij hun zorgtaken (ondersteuning secundaire processen).

Binnen deze keuzemodule zal een groot appèl gedaan worden op het zoeken naar “de vraag achter de vraag” van cliënten en hun netwerk om daarna te zoeken naar zorgtechnologische oplossingen en het vervolgens testen van de zorgtechnologie. Op grond van de resultaten en conclusies van het technologietest wordt een advies gegeven aan de zorgvrager en diens netwerk.

Dit vraagt een proactieve houding van studenten en docenten, omdat naast analyse, creativiteit en verantwoordelijkheid nemen ook ethische vraagstukken spelen en de “beste oplossing” samen gevonden moet worden.

Alle betrokkenen bij deze keuzemodule gaan samen het avontuur aan. We werken in co-creatie, delen aanwezige kennis en zoeken naar nieuwe kennis. Om goed samen te kunnen werken, nemen we de eerste weken van de keuzemodule ruim de tijd om elkaar te leren kennen, samen geïnspireerd te raken door experts uit het werkveld en door zelf te experimenteren met verschillende zorgtechnologie in het HAN iXperium Health. 

In de eerste week brengt elke student een praktijkvraagstuk in vanuit het eigen werk in de zorg of onderwijs. Er worden projectgroepen van 4 a 5 personen samengesteld, die per projectgroep aan één gekozen praktijkvraagstuk gaan werken tijdens het semester. 

Actief zijn op de online leeromgeving vormt een belangrijk deel van het werken aan de leeruitkomsten. Je vindt er opdrachten, artikelen, informatie over de toetsing. Als je deelneemt aan het onderwijs, dan gaan we ervan uit dat je ook online actief bent. Via peerfeedback reageer je op producten van medestudenten en vergroot je tegelijkertijd je kennis over mens en technologie. Op jouw feedback reageert de docent weer en zo maken we de leercirkel rond.

Bij deze module is een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week verplicht, waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar de leeruitkomsten in de praktijk beoordeeld kunnen worden door een werkplekcoach. In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken en activiteiten:

 • Uitvoeren van een gedegen vraagarticulatie (vraag achter de vraag verhelderen) met behulp van methodieken die op het werk worden gebruikt.
 • Evalueren van de samenwerking (alliantie) tussen de hulpverlener en de client en belanghebbenden.
 • Experimenteren met zorgtechnologie in de eigen werkpraktijk.
 • Aangaan van het gesprek over mogelijkheden van zorgtechnologie in de eigen werkpraktijk, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, door het organiseren van workshop of een leerbijeenkomst.

Deze minor biedt je de mogelijkheid jezelf te verbreden tot een professional waar het werkveld grote behoefte aan heeft. Onderwerpen zijn onder andere:

 • zorgtechnologische oplossingen zoals robotica, domotica, wearables en apps.
 • de grote maatschappelijke vraag naar zorgtechnologische mogelijkheden
 • vraagarticulatie met cliënten en hun netwerk
 • kiezen van een technologische oplossing (cliëntgecentreerd, evidence basesd)
 • ethische dilemma’s, privacy
 • testen van technologie (werkzaamheid, acceptatie) in de praktijk
 • adviseren omtrent de implementatie van een technologische oplossing

Leeruitkomst 1: Methodieken en/of werkwijzen
Beoordelingscriteria:

 • Onderbouwen keuze voor methodieken en/of werkwijzen
 • Evalueren bijdrage van interventies
 • Reflecteren op handelen
 • Herkennen dilemma’s
 • Ontwikkeling van de eigen grondhouding
 • Evalueren van de alliantie
 • Werken met methodieken afgestemd op de werkcontext


Leeruitkomst 2: Samenspel tussen mens en technologie
Beoordelingscriteria:

 • Visie op de inzet van (zorg)technologie
 • Mogelijke impact van (zorg)technologie op participatie
 • Experimenteren met zorgtechnologische oplossingen
 • Vraagarticulatie in samenwerking met cliënt en omgeving
 • Betrekken stakeholders
 • Ambassadeur schap (zorg)technologie in combinatie met trends in het beroepenveld
 • Evaluatie eigen ontwikkelproces


Competenties
Bij het werken aan de leeruitkomsten ontwikkel je E-Skills: 

 • Basiskennis functionaliteiten
 • Informatievaardigheden
 • Metacognitieve vaardigheden
 • Begrijpen en verwoorden van de inzet van ICT
 • Afweging e-zorg versus face-to-facezorg
 • Communicatieve vaardigheden ‘op afstand’
 • Ethisch en veilig omgaan met e-health
 • Uitwisseling en samenwerking in een netwerk
 • Zelfsturing en flexibiliteit
 • Meedenken in ontwikkeling van e-healthtoepassingen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor hbo-studenten die een sociale studie volgen, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle mensgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over de inzet van sociale technologie.

Voorwaarden voor deelname

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar de leeruitkomsten in de praktijk beoordeeld kunnen worden door een door een werkplekcoach met minimaal een HBO-AD of Bachelordiploma.
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding.

Let op!

 • Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Social Work van de HAN.
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Huis op stelten, opvoeden in een brede context
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.
 • De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Daarnaast is het werken in de praktijk een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf in staat moet zijn afspraken te maken met de praktijkplek hoe je aan je leeruitkomsten kunt werken. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Leeruitkomst 1 Methodieken en/of werkwijzen - Toets: portfolio weging 100% van eindcijfer, minimaal 6 voor dit onderdeel.  

Leeruitkomst 2 Samenspel tussen mens en technologie- Toets: schriftelijk verslag weging 100% van eindcijfer, minimaal 6 voor dit onderdeel.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Je dient iedere week van de minor rekening te houden met contacturen op maandag. Je werkt daarnaast in je eigen werkomgeving aan opdrachten vanuit de minor en je stemt daarbij interdisciplinair af met andere minorstudenten.

Werkvormen

 • Seminars met o.a. lectoren, innovatatieprofessionals en productontwikkelaars

 • Coaching door ervaren docenten en binnen peer-groep

 • Werkbezoeken aan organisaties in gezondheidszorg en welzijn

 • Samenwerking met cliënten en/of (informeel/professioneel) netwerk

 • Projectmatig werken

 • Experimenteren

 • Presenteren (binnen groep en openbaar)

 • Portfolio-verzameling

 

 

Wicherink, B. Tussen kwetsbaarheid en kracht : technologie in het hart van zorg en welzijn, Bussum : Uitgeverij Coutinho. 2018.

Tijdens de minor worden relevante bronnen aanbevolen. Zelf zoek je ook naar bronnen en deel je kennis vanuit jouw achtergrond/studie.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright