Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Toine van Lieshout

Voor inhoudelijke informatie:

Toine van Lieshout
E: Toine.vanLieshout@han.nl
T: +31655206391


Zie ook www.han.nl/aih of www.deelacademy.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Smart Healthy Environments (Nederlandstalig)

Ben jij iemand die…:

 • het verschil wil maken door te werken aan urgente maatschappelijke vraagstukken?
 • de woonomgeving voor kwetsbare doelgroepen wil verbeteren?
 • jouw onderzoekvaardigheden wil verbeteren en beter voorbereid wil zijn op je afstuderen?
 • wil doorstromen naar de universiteit en nu al de connectie wil leggen met uni-studenten?
 • wil leren van en met elkaar in multidisciplinaire teams?
 • expert wil worden in het bouwen/ontwerpen voor en met mensen met een zorgvraag?

Dan is deze minor iets voor jou!

Nederland staat voor een uitdaging: vergrijzing en steeds meer tekorten in de (ouderen)zorg. Dit vraagt om een woonomgeving die empowerment faciliteert; dat wil zeggen een woonomgeving die ten dienste staat van (kwetsbare) mensen en bijdraagt aan hun gezondheid en welbevinden. Als toekomstig professional is het dan ook van groot belang dat je een brug kan slaan tussen de behoeften van deze doelgroep en het vormgeven van hun woonomgeving. Dit kan betrekking hebben op slimme producten, maar ook op architectuur of technologische implementaties in de woonomgeving.

In deze minor leer je doelgroepgericht te werken met behulp van onderzoek. Je voert je (deel)onderzoek uit voor een woningcorporatie, zorgorganisatie of burgerinitiatief. Je staat direct in contact met de doelgroep, zoals oudere huurders, cliënten van een zorgorganisatie, of wijkbewoners. Je haalt bij deze eindgebruiker wensen en behoeften op omtrent een specifiek vraagstuk. Deze relevante informatie gebruik je als input in het ontwerpproces. Daarnaast werk je, afhankelijk van de samenstelling van jouw studentengroep, multidisciplinair samen vanuit je eigen vakgebied. Zo wordt het vraagstuk vanuit het technisch, sociaal én ruimtelijk domein bekeken. Je kunt van elkaar leren, elkaar inspireren en elkaar verder helpen.

Door middel van onderzoek ontwikkel je een kritische blik. Daarnaast biedt de minor verschillende inspirerende activiteiten, zoals een creatieve week, shark tank en excursies. Zo word je goed voorbereid op de afronding van je opleiding, op de start van een eventuele WO-opleiding, of als beginnend professional op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen

De groepsopdracht waaraan je gaat werken, kan betrekking hebben op het ontwerpen van een concreet ‘slim’ product (prototype) dat een kwetsbare doelgroep kan ondersteunen. Maar het kan ook gaan om het ontwerpen van een ruimte en/of gebouw. Mogelijk met de integratie van technologische toepassingen, die zijn gericht op het ondersteunen of stimuleren van bepaald (sociaal) gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoetingen tussen bewoners. De uiteindelijke opdracht hangt af van het aantal studenten en wordt gelinkt aan een van de lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat. Om een indruk te krijgen van de verschillende projecten en betrokken praktijkpartners, kun je een kijkje nemen op www.deelacademy.nl

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere / bredere context.

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar aangeboden en is 1 semester lang.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

In deze minor gebruik je toegepast onderzoek om doelgroepgericht te werken en zo tot een onderbouwd product/ontwerp te komen, waarbij altijd de eindgebruiker centraal staat.

Na het volgen van de minor Smart Healthy Environments heb je ervaren hoe je multidisciplinair kan (samen)werken. Je begrijpt dat dit proces een vakgebied overstijgend karakter heeft. Je begrijpt het principe van een gebruikersgerichte probleemaanpak en begrijpt de betekenis hiervan voor ontwerp- en onderzoeksprocessen. Je hebt daarnaast vaardigheden ontwikkeld die je in staat stellen om onderzoek in te zetten ten behoeve van empathische ontwerpoplossingen.

Competenties

Bij het volgen van de minor Smart Healthy Environments werk je aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Onderzoeken & analyseren (doelgroepgericht)
 • Ontwerpen
 • Evalueren
 • Communiceren en (multidisciplinair) samenwerken
 • Rapporteren
 • Innoveren

Afhankelijk van het onderzoek dat je gaat uitvoeren, kun je aanvullend hierop ook andere (vakgerelateerde) competenties ontwikkelen, bijvoorbeeld visualiseren van oplossingen/oplossingsrichtingen. Om deze competenties optimaal te kunnen ontwikkelen wordt er een kritische houding en flexibiliteit van je verwacht.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt wanneer je jouw 3e jaar bijna hebt afgerond of aan je 4e jaar begint. Je volgt een bouwkundige, technische of economische opleiding, of een zorggerichte/ (para)medische opleiding (bijvoorbeeld hbo-verpleegkunde of fysiotherapie).

Voor technische studenten die meer willen weten over het gebruikers- en zorgperspectief. Voor zorggerichte studenten die meer over het technische en ontwerpperspectief willen weten.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent minimaal gestart met je 3e jaar

  (eventuele uitzonderingen in overleg mogelijk)

 • Je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Eindproduct
 • Onderzoeksplan en onderzoeksverslag (resultaten, analyse, conclusies, aanbevelingen)
 • Proces (portfolio, reflectie op competenties, feedback)
 • Mondelinge presentaties

In deze minor gaan we zowel uit van een groepsverantwoordelijkheid, als van je individuele verantwoordelijkheid gedurende het gehele proces.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Studenten worden regelmatig bij het lectoraat verwacht, tenzij er veldonderzoek of excursies plaatsvinden. Daarnaast wordt er verwacht dat studenten regelmatig gezamenlijk werken aan hun opdracht in een studieomgeving. In het begin van de minor zijn er meer onderwijsactiviteiten zoals onderzoekworkshops, later in de minor is er meer tijd voor groepsactiviteiten.

Werkvormen

In de minor komen de volgende werkvormen aan bod:

- Projectbijeenkomsten

- Lezingen door interessante sprekers uit de zorg en bouw

  (Zgn. Vitruviuslezingen)

- Onderzoekworkshops, onder andere “introductie in onderzoek, Probleem en vraagstelling en rapporteren”

- Vragenuurtje / terugkombijeenkomst

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright