Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Oliver Sneider

Voor inhoudelijke informatie:
Oliver Schneider
E Oliver.Schneider@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Dans! Living-as-Art

Houd je van dans en beweging? Ben je er nieuwsgierig naar om in beweging jezelf beter te leren kennen? Wat brengt het je om je nét iets anders voort te bewegen en een andere stap te zetten? Durf je het aan om tot nieuwe ontdekkingen te komen via je lichaam? Bekijk dan het filmpje en lees vooral door want wellicht is deze minor iets voor jou.

Link voorlichtingsfilm 

Dans! Living-as-Art is gericht op zowel je persoonlijke als je professionele ontwikkeling. Beweging en lichamelijkheid vormen de basis om op een kunstzinnige manier bezig te zijn met het vergroten van je bewustzijn en zelfreflectie. Hoe kan ik als jongvolwassene ervoor zorgen dat ik passievol in het leven sta zonder mezelf te verliezen? Hoe kan beweging mij ondersteunen als ik het even niet meer weet en zoekende ben? Hoe kan het toepassen oftewel leven van kunst mij helpen om mezelf te begrijpen, te ontwikkelen en compassievol voor mezelf en anderen te zorgen? Kom in beweging en stap deze creatieve ruimte binnen.

In deze minor mag je je lichaam als thuishaven gaan ervaren en wordt via dans ruimte gecreëerd voor het op een vriendelijke wijze stilstaan bij wat er bij jezelf speelt. Je krijgt handvatten aangereikt om op creatieve wijze beweging te gebruiken voor zelf-onderzoek, verdieping en integratie. Dit raakt ook je professionele ontwikkeling; wat kom je daarin tegen, waarin sta je stevig en waarin wil je je ontwikkelen? In de context van zelfzorg en kwaliteit van leven staat het beleven en ervaren van je lichaam centraal. Je mag verschillende bewegingsvormen gaan uitproberen (o.a. dansimprovisatie, Laban Movement Analysis en yoga) en ervaren hoe deze vormen helpend zijn voor jouw leerproces.

Er wordt een appèl gedaan op je invoelend vermogen. Als studenten inspireren en ondersteunen jullie elkaar bijvoorbeeld bij het werken met thema's zoals eigen grenzen en persoonlijk leiderschap. Beweging en het bewegen in contact met de ander biedt je een ander perspectief. En hierin mag je ook nog plezier gaan beleven!

Nog steeds nieuwsgierig? Ga dan vooral door met lezen.

In deze minor wordt concentrisch leren nagestreefd. De combinatie van de gelaagdheid van het lichaamsgericht werken, peer teaching en appreciative inquiry biedt een rijke ervaringsgerichte leeromgeving. Hieronder vindt je een concrete uitwerking van thema’s die gedurende de minor aan bod komen:

Eerste periode

Blok I:

EXPLORE. HET LICHAAM ALS THUISHAVEN VAN DANS EN  FYSIEK WELZIJN.

In dit blok onderzoek je de samenhang tussen bewegingskwaliteiten, fysieke sensaties en welbevinden. Je komt in beweging en gaat hierin op onderzoek uit. In dit blok wordt gewerkt met Laban Movement Analysis, ademhalingstechnieken en de body scan.

Blok II:

EXPERIMENT & EXPERIENCE. MENTAAL/EMOTIONEEL WELZIJN.

How to make my mind my best friend? Vanuit het gedachtengoed van o.a. mindfulness onderzoek je je eigen bewegingspatronen en leg je de link met bewuste en onbewuste overtuigingen. Je experimenteert met nieuwe (bewegings)patronen. Hoe beïnvloeden nieuwe patronen je mentaal en emotioneel welbevinden? Wat als ik iets anders uitprobeer? In dit blok maak je kennis met stemwerk, Voice Dialogue, emotieregulatie technieken en Authentic Movement.

 

Tweede periode:

BLOK III:

EXPRESS. SOCIAAL WELZIJN.

In dit blok onderzoek je en geef je uitdrukking aan de verbinding met de ander. Wie ben ik in verbinding met de ander en wat roept dit bij me op? Blijf ik staan, wankel ik, blaas ik mezelf op, buig ik mee, drijf ik weg of stijg ik op? Hoe beweeg ik in contact met de ander en in de groep? Kan ik zijn wie ik ben? Hoe streef ik na wat ik wil? Persoonlijk leiderschap wordt bewegingsgericht onderzocht en ervaren door middel van het werken met ruimte, kracht, grenzen, kwetsbaarheid, kinistetic empathy, afstand en nabijheid.

BLOK IV:

CONTRIBUTE. VERBINDING EN BETEKENISGEVING.

In het afsluitende gedeelte van je bewegingsreis maak je verbindingen en krijgen je persoonlijke ontdekkingen betekenis in een bredere context. Centraal staat het overdragen en omzetten van je persoonlijke groei in een sociale setting die bij jouw past. Welke samenhang ontdek je tussen blok I, II en III? Wat was hierin belangrijk? Hoe kan dit van betekenis zijn voor de ander of voor mijn omgeving? Hoe kan ik als beginnend beroepsbeoefenaar de opgedane ervaringen inbedden in mijn professionele ontwikkeling?

Tot slot:

Gedurende de hele minor ben je aan het dansen, hoe leuk is dat! Je volgt uiteenlopende danslessen die je bewegingsrepertoire vergroten en verdiepen. Hierbij is overigens ook jouw ervaring en expertise gevraagd! In de lab-lessen wisselen jullie bewegings-en lichaamsgerichte ervaringen uit. Heb je bijvoorbeeld ervaring met hiphop? Geef dan een hiphop les aan je medestudenten! Alle vormen van dans of andere lichaamsgerichte beoefening zijn welkom in de lab-lessen! Denk aan moderne dans, dansimprovisatie, acrobatiek, boksen, hardlopen, meditatie, yoga of wandelen. Verder volg je gedurende de minor werkcolleges in de geschiedenis van dans, agogische en therapeutische methodes.

De werkcolleges worden grotendeels door een docent aangeboden en deels door jullie zelf doordat je met coaching van een docent presentaties voorbereidt en verzorgt.

 

Als je deze minor hebt doorlopen heb je handvatten om dans als kunstzinnig middel in te zetten voor persoonlijke en professionele groei. Je kunt je  persoonlijke proces vervolgens delen of omzetten naar een voor het werkveld of maatschappij relevante ervaring. De leerdoelen zijn:

  • Je bent je bewust van je eigen bewegingspatronen en hoe deze beïnvloed kunnen worden door dans en beweging.
  • Je dans- en bewegingsrepertoire is gegroeid.
  • Je kunt dans en beweging inzetten als kunstzinnig middel om vitaliteit, veerkracht en zelfcompassie te bevorderen.
  • Je kunt jouw manier van persoonlijk leiderschap inzichtelijk maken.
  • Je kennis is vergroot over de geschiedenis van dans en verschillende agogische en therapeutische methodes van dans.
  • Je kunt de opgedane kennis en ervaring delen in het werkveld/ de maatschappij.
  • Je bent in staat tot triple loop reflectie.

Je hebt je propedeuse doorlopen op hbo niveau. Je hebt geen voorkennis nodig op het gebied van dans, wel wordt openheid en nieuwsgierigheid gevraagd om in een groep met dans en beweging te experimenteren. Om van tevoren een inschatting te maken of deze minor bij je past wordt een schriftelijke motivatie gevraagd. Dan wordt je vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Er vinden twee toets momenten plaats:

Na periode 1 maak je een danspresentatie waarin je je proces en ontwikkeling laat zien. Aansluitend aan de danspresentatie vindt een gesprek met medestudenten en docenten plaats waarin jij keuzes nog kunt toelichten en je feedback ontvangt. Het geheel verwerk je in een reflectieverslag.

Na periode 2 maak je een portfoliopresentatie. Basis van het portfolio is het al eerder genoemde logboek, wat je gedurende de hele minor bijhoudt. Hierin wordt bewijsmateriaal verzameld omtrent de leeruitkomsten en beoordelingscriteria. Dit wordt tijdens de portfoliopresentatie gepresenteerd. De invulling hiervan ligt bij jezelf, maar voor de duidelijkheid zijn er de volgende richtlijnen:

  • Danspresentatie over eigen proces (10 minuten)
  • Presentatie persoonlijk leiderschap en inbedding werkveld (10 minuten)
  • Discussie, vragen en antwoorden (10 minuten).

De onderwijsdagen van deze minor zijn maandag, woensdag en donderdag

De benodigde literatuur wordt gedurende de verschillende lessen door de desbetreffende docenten uitgedeeld. Je hoeft van tevoren geen boeken aan te schaffen. Wil jij je alvast oriënteren? Hier volgt een lijst van literatuur die tijdens de minor als basis gebruikt wordt:

Hackney, P. (2002). Making connections: Total body integration through Bartenieff Fundamentals.Routledge.
Karkou, V., Oliver, S., & Lycouris, S. (Eds.). (2020). The Oxford handbook of dance and wellbeing. Oxford University Press.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright